13.04.2017 21:26

Rok v prírode  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Andrea Sadloňová
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Od poslednej doby ľadovej sa v prírode odohrávajú javy podľa predpísaného scenára s malými odchýlkami vo viacmenej presných časových obdobiach roka.
Od poslednej doby ľadovej sa v prírode odohrávajú javy podľa predpísaného scenára s malými odchýlkami vo viacmenej presných časových obdobiach roka. Pod taktovkou meniacich sa klimatických pomerov tisícky rokov vznikal kalendár prírodných dejov a javov, odohrávajúcich sa podľa presne stanoveného časového harmonogramu. V odvekom kalendári prírody má každé živé stvorenie predpísaný jedinečný scenár, ako sa má počas roka správať a má v ňom naordinovaný tiež svoj špecifický denný režim.
Andrea Sadloňová
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Fascinujúce fotografie, zaujímavé príhody so zvieratami, rozprávanie pretkané láskou ku všetkému živému – to je ďalšia kniha známeho vedca a popularizátora Miroslava Sanigu. Zoznamuje nás s dejmi, ktoré v prírode prebiehajú pravidelne počas roka a pozýva nás prežiť dobrodru... Ukáž Viac

Fascinujúce fotografie, zaujímavé príhody so zvieratami, rozprávanie pretkané láskou ku všetkému živému – to je ďalšia kniha známeho vedca a popularizátora Miroslava Sanigu. Zoznamuje nás s dejmi, ktoré v prírode prebiehajú pravidelne počas roka a pozýva nás prežiť dobrodružstvo ich spoznávania priamo v lone hôr, lúk či parkov.

Skryť

O Autorovi

Miroslav Saniga

doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc., pracuje na Výskumnej stanici Ústavu ekológie lesa SAV ako vedecký pracovník pri výskume živočíšnych spoločenstiev. Jeho srdcovou záležitosťou sú dva operence – hlucháň hôrny a murárik červenokrídly. Publikoval 82 pôvodných vedeckých príspev... Ukáž Viac
doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc., pracuje na Výskumnej stanici Ústavu ekológie lesa SAV ako vedecký pracovník pri výskume živočíšnych spoločenstiev. Jeho srdcovou záležitosťou sú dva operence – hlucháň hôrny a murárik červenokrídly. Publikoval 82 pôvodných vedeckých príspevkov, o živote murárika červenokrídleho napísal samostatnú vedeckú monografiu. Miroslav Saniga je tiež zanieteným popularizátorom prírodovedy. Doteraz vydal 48 populárno-vedeckých knižných titulov o prírode. V rozhlase odznelo vyše 3000 jeho popularizačných relácií a v tlačených médiách publikoval vyše 2000 príspevkov. Skryť

Video