Miroslav Saniga

doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc., pracuje na Výskumnej stanici Ústavu ekológie lesa SAV ako vedecký pracovník pri výskume živočíšnych spoločenstiev. Jeho srdcovou záležitosťou sú dva operence – hlucháň hôrny a murárik červenokrídly. Publikoval 82 pôvodných vedeckých príspev... Ukáž Viac
doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc., pracuje na Výskumnej stanici Ústavu ekológie lesa SAV ako vedecký pracovník pri výskume živočíšnych spoločenstiev. Jeho srdcovou záležitosťou sú dva operence – hlucháň hôrny a murárik červenokrídly. Publikoval 82 pôvodných vedeckých príspevkov, o živote murárika červenokrídleho napísal samostatnú vedeckú monografiu. Miroslav Saniga je tiež zanieteným popularizátorom prírodovedy. Doteraz vydal 48 populárno-vedeckých knižných titulov o prírode. V rozhlase odznelo vyše 3000 jeho popularizačných relácií a v tlačených médiách publikoval vyše 2000 príspevkov. Skryť