Ochrana súkromia a osobných údajov

užívateľov portálu

www.ziveknihy.sk (ďalej tiež „Portál“)

platné od 1.12.2014


 

Prevádzkovateľom internetového miesta www.ziveknihy.sk (ďalej len "portál“) je spoločnosť MAPLE PRESS, s.r.o., Martinengova 36, 811 02 Bratislava, IČO: 36440531, IČ DPH: SK 2021589658;

 

Pri registrácii užívateľov nášho portálu požadujeme vyplnenie údajov, ktoré majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”).

 

Požadujeme vyplniť:

a) meno a priezvisko

b) vašu e-mailovú adresu

Tieto údaje chránime v databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude deaktivované.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie portálu.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná podľa zákona. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich poskytnutých osobných údajov.

V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.