Tento projekt by nemohol existovať bez aktívnej podpory mnohých autorov kníh a vydavateľov pôsobiacich tak na Slovensku ako aj v zahraničí.

Každý užívateľ portálu www.ziveknihy.sk si môže pre svoje nahrávanie zvoliť akúkoľvek knihu a môže z nej vlastným hlasom prečítať a nahrať iba krátku 7-15 minútovú ukážku, ktorá zodpovedá približne rozsahu 3-5 strán vytlačeného textu. Táto limitovaná citácia z knihy je vytvorená výlučne pre účely recenzie a kritiky knihy (SHARE, LIKE) na najväčšej sociálnej sieti na svete.

V zmysle § 25 Autorského zákona č. 218/2003 Z.z. platí, že bez súhlasu autora možno použiť krátku časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele len na účel recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela alebo na vyučovacie účely, vedeckovýskumné účely alebo umelecké účely. Takéto použitie musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie. Pri citácii sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň. Za takéto použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

V prípade, ak sa akýkoľvek autor alebo vydavateľstvo cíti prevádzkou portálu dotknuté, kontaktujte nás telefonicky na mobilnom čísle +421 903 271 605 alebo e-mailom: info@ziveknihy.sk