Margit Garajszki

Margit Garajszki (1983) sa narodila v Budapešti. Vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne študuje odbor divadelná réžia a dramaturgia na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Preklady ... Ukáž Viac
Margit Garajszki (1983) sa narodila v Budapešti. Vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne študuje odbor divadelná réžia a dramaturgia na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Preklady uverejňovala časopisecky na stránkach Élet és irodalom, Lettre Internationale a Kalligram. Medzi jej najvýznamnejšie knižné preklady patria Silvester Lavrik: Irina és az ördög, Karol D. Horváth: Karol D. Horváth a Pavel Vilikovský: Kutya az úton. Ako dramaturgička a prekladateľka sa spolupodieľala na zrode dvojjazyčnej inscenácie inšpirovanej životom a dielom Sándora Máraiho pod názvom Ako naučiť meštianskeho psa poslušnosti / A polgári kutya nevelése, ktoré malo premiéru v divadle Thália v Košiciach. Je autorkou detskej knižky Bobuľa a rozprávky Bartók, ktorá vyšla súčasne v maďarskom a slovenskom jazyku. Skryť

Bartók

Margit Garajszki

Bobuľa

Margit Garajszki