01.08.2016 13:47

Zo Slovenska do východnej Indie  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Pavel Horák
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Vlak zastal na stanici mesta Celje (Cilly).
Vlak zastal na stanici mesta Celje (Cilly). Do nášho vozňa vstúpil nový hosť, pozdravil po maďarsky; a keď ma počul hovoriť slovensky s naproti mne sediacou paňou, oboril sa na mňa lámanou maďarčinou: „Prečo sa shovárate s tým sprostým českým dievčaťom?“ „Pane, neobrážajte,“ hovorila pani notárka zo Stupavy v čistej správnej maďarčine; „nie som preto sprostá, že hovorím vo svojej materinskej reči slovenskej! Dokážem vám, že znám lepšie maďarsky a nemecky lež vy!“ Milý maďarónsky kultúrträger zarazil sa. Bol, jako hovoril, kupcom z Celly. I besedovali sme s paňou notárkou, ktorá cestovala do Ľubľane, ďalej v našej ľúbej slovenčine...
Pavel Horák
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Pavol Odorik Silaši — kňaz, misionár a autor cestopisov v 2. polovici 19. storočia. Svoju cestu na misie v Indii opísal a v troch pokračovaniach uverejnil v roku 1876 v časopise Orol. Načrtáva svoju cestu do Terstu a do Ríma. Okrem osobných pocitov a dojmov podáva i historické a zemep... Ukáž Viac

Pavol Odorik Silaši — kňaz, misionár a autor cestopisov v 2. polovici 19. storočia. Svoju cestu na misie v Indii opísal a v troch pokračovaniach uverejnil v roku 1876 v časopise Orol. Načrtáva svoju cestu do Terstu a do Ríma. Okrem osobných pocitov a dojmov podáva i historické a zemepisné zvláštnosti, stretnutia a rozhovory s ľuďmi a porovnáva so situáciou vo vtedajšom Uhorsku.

Skryť