27.05.2016 07:45

Umenie počúvať  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Pavel Horák
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

„Mal by som byť trochu presnejší, aby ste mi rozumeli.
„Mal by som byť trochu presnejší, aby ste mi rozumeli. Archaickými vášňami myslím intenzívnu deštruktívnosť, intenzívnu fixáciu na matku a extrémny narcizmus. Intenzívnou fixáciou myslím fixáciu, ktorú by som nazval symbiotickou fixáciou, vo freudovských výrazoch by sme ju mohli nazvať pre-genitálnou fixáciou na matku. Myslím tým hlbokú fixáciu, ktorej cieľom je vrátiť sa do matkinho lona či dokonca vrátiť sa k smrti. Musím vás upozorniť, že Freud sám vo svojich neskorších prácach uviedol, že podcenil význam pre-genitálnej fixácie. Keďže v celom svojom diele kládol taký veľký dôraz na genitálnu fixáciu, podcenil problém dievčaťa. Kým pre chlapca je prijateľné, že toto všetko začne erotickou genitálnou fixáciou na matku, pri dievčati to nedáva zmysel. Freud vedel, že je tam veľká pre-genitálna, čiže, v úzkom slova zmysle, nesexuálna fixácia na matku, ktorá existuje u chlapcov aj u dievčat, ktorej vo všeobecnosti vo svojej práci nevenoval dostatočnú pozornosť.“
Pavel Horák
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Kniha Umenie počúvať nie je v pravom slova zmysle knihou, ktorú napísal Erich Fromm, hoci je autorom všetkých textov. Za vznik tohto diela vďačíme bývalému asistentovi Ericha Fromma a správcovi jeho literárnej pozostalosti Dr. Rainerovi Funkovi, ktorý zo záznamov prednášok a semin... Ukáž Viac

Kniha Umenie počúvať nie je v pravom slova zmysle knihou, ktorú napísal Erich Fromm, hoci je autorom všetkých textov. Za vznik tohto diela vďačíme bývalému asistentovi Ericha Fromma a správcovi jeho literárnej pozostalosti Dr. Rainerovi Funkovi, ktorý zo záznamov prednášok a seminárov, článkov a poznámok zostavil knihu o osobitej psychoanalytickej terapii, ktorej sa Fromm viac ako päťdesiat rokov venoval, a hoci ju plánoval opísať a publikovať vo väčšom rozsahu, za svojho života sa mu to nepodarilo zrealizovať.

Skryť