12.07.2016 18:23

Teória masmediálnej (dis)komunikácie  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Andrea Sadloňová
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Hneď na začiatku svojho pokusu musím však konštatovať: Pravdivý (vecný, objektívny, nijakým vedľajším zámerom neusmernený) televízny prenos skutočnost
Hneď na začiatku svojho pokusu musím však konštatovať: Pravdivý (vecný, objektívny, nijakým vedľajším zámerom neusmernený) televízny prenos skutočnosti je v praxi uskutočniteľný. V minulosti bol pre mňa i pre mojich kolegov základnou normou i ambíciou; vždy však jestvovali okolnosti, ktoré jej naplnenie sťažovali alebo aj znemožňovali
Andrea Sadloňová
SkryťUkáž Viac
O pravdovravnosť licenčných televíznych vysielateľov, čiže broadcasterov nikto nestojí, nikto sa na nich pravdy nedomáha.
O pravdovravnosť licenčných televíznych vysielateľov, čiže broadcasterov nikto nestojí, nikto sa na nich pravdy nedomáha. Možných vysvetlení je viacero: technické možnosti tohto masmédia neumožňujú sprostredkovať verejnosti úplnú pravdu, broadcasteri podvádzajú tak rafinovane, že verejnosť na ich dezinformácie nemôže prísť, a nedá sa vylúčiť ani tá možnosť, že verejnosť si ani neželá počuť a vidieť pravdu.
Ľubomíra Goljerová
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Vďaka bohatým praktickým i teoretickým skúsenostiam nám tento raz autor predkladá prácu s nanajvýš aktuálnou problematikou. Okrem postov, ktoré v oblasti médií zastával (dramaturg, televízny redaktor i technik atď.), sa opiera aj o vlastný dlhoročný výskum. Hlavný akcent spoč... Ukáž Viac

Vďaka bohatým praktickým i teoretickým skúsenostiam nám tento raz autor predkladá prácu s nanajvýš aktuálnou problematikou. Okrem postov, ktoré v oblasti médií zastával (dramaturg, televízny redaktor i technik atď.), sa opiera aj o vlastný dlhoročný výskum. Hlavný akcent spočíva na tzv. obrazovkovom vysielaní, kde detailne rozpitváva jednotlivé nástrahy, ktoré si divák ani pri hlbšom zamyslení častokrát ani neuvedomuje. Autor vykresľuje predovšetkým tienistú stránku médií (ako to už samotný názov naznačuje), ich sklon (i spôsobilosť) manipulovať s recipientom informácií. Jednotlivé fakty podáva Stadtrucker živo, zrozumiteľne, vedecký nádych dáva textu punc reálneho, nezneprehľadňuje. K dielu by sa napokon mal vo svojom vlastnom záujme dostať každý, pretože informácie, ktoré obsahuje, sú bez výnimky alarmujúcim podnetom na zamyslenie pre celú spoločnosť.

Skryť