23.01.2017 15:25

Sväté písmo  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Paula Mokrá
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

"Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: Božia spravodlivosť pre všetkých, čo veria.
"Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: Božia spravodlivosť pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu: veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša."
Paula Mokrá
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Kompletné znenie katolíckej verzie Starého a Nového zákona. Nové vydanie Svätého písma má menší formát. Spolok svätého Vojtecha vychádza v ústrety tým, ktorí chcú pracovať s Božím slovom aj na cestách. Prof. Dr. Jozef Heriban z Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme pre... Ukáž Viac

Kompletné znenie katolíckej verzie Starého a Nového zákona. Nové vydanie Svätého písma má menší formát. Spolok svätého Vojtecha vychádza v ústrety tým, ktorí chcú pracovať s Božím slovom aj na cestách. Prof. Dr. Jozef Heriban z Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme pre toto vydanie pripravil nové úvody k jednotlivým knihám. Síce kratšie, avšak podľa najnovších poznatkov biblických vied. Kniha vychádza s náležitými poznámkami.

Skryť