18.08.2016 21:57

Rozprávky z blogu  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Ľubomíra Goljerová
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Potom sa pán Andersen vybral k dverám mojej Chalúpky. Na chvíľu zastal a obrátil sa ku mne, aby mi venoval posledný úsmev na rozlúčku.
Potom sa pán Andersen vybral k dverám mojej Chalúpky. Na chvíľu zastal a obrátil sa ku mne, aby mi venoval posledný úsmev na rozlúčku. V tom okamihu sa stal malý zázrak, pretože sa premenil na veľkú záplavu svetla, čo ožiarila celú Chalúpku. Zo svetla zaznel hlas: „Nezabudni. Na začiatku bolo slovo. To slovo som bol Ja. Vždy môžeš u mňa hľadať radu.“
Ľubomíra Goljerová
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Známa autorka historických románov prichádza s rozprávkami. Kuglerovej príbehy nie sú izolované, tvoria celok, prepojený dialogickými vstupmi, v ktorých sa rozprávačka, pastierka rozprávok zhovára s alegorickou postavou, Ťukom. Rámcové prostredie celku tvorí najmodernejšia, virtu... Ukáž Viac

Známa autorka historických románov prichádza s rozprávkami. Kuglerovej príbehy nie sú izolované, tvoria celok, prepojený dialogickými vstupmi, v ktorých sa rozprávačka, pastierka rozprávok zhovára s alegorickou postavou, Ťukom. Rámcové prostredie celku tvorí najmodernejšia, virtuálna realita blogu, do ktorej autorka umiestnila rozprávkovú chalúpku s Jankom Hraškom, dedom Vševedom, Malým princom, ale i Kayom a Gerdou. Kuglerová sa nebojí konfrontácie s moderným ani tradičným. Rozprávky z blogu sú v podstate súvislým rozprávaním o potrebe rozprávať, o kráse a spôsoboch tohto umenia. V jednotlivých príbehoch rozprávačka stretáva postavy známe z iných rozprávok, zhovára sa s nimi, zaužívané konce občas mení. Zviditeľňuje vzťah k iným textom bez postmodernej irónie, so zachovaním úctivého prístupu. V rozdielnej atmosfére však rovnako narúša bariéry. V rámci jej fikcie sa pastierka rozprávok stretne aj s Andersenom či bratmi Grimmovcami. Popri textoch, ktoré sú parafrázami s viditeľnými alúziami na známe témy, prináša autorka nenápadne i bytosti "svojho" blogorozprávkového sveta - zlostného Čerta či škriepnu doňu Kichotku, ktorá mení diskutérov na veterné mlyny. Prepojenie inšpirácie s inováciou a tradičného s moderným vyúsťuje do nenásilných morálnych posolstiev nesených bohatým, obrazným, kultivovaným jazykom.

Skryť