28.05.2016 16:27

Púť po otčine  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Pavel Horák
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Dve Liptáčky šli hore chodníkom do Čertovice. Pustil som sa s nimi do chôdze i do rozprávky.
Dve Liptáčky šli hore chodníkom do Čertovice. Pustil som sa s nimi do chôdze i do rozprávky. Staršia bola matkou svätopeterského murára, mladšia ženou vavrišovského. Boli obe v Malohonte pri svojich pracujúcich, niesli si odtiaľ strovy i iné na poživu. Biedna tá dosť poživa ľudu nášho na takýto spôsob vyhľadávaná, a len by ešte zavše do komory a na ohnisko prišla! Pri tom ale všetkom musí ona byť sladkou tichému nášmu ľudu, bo nájdeš v ňom spokojnosť, prestávanie na tom, čo mu ruka božia udelila, a nádej lepších časov, ktorá sladí všetky trpkosti naše. Spokojné šli i tieto domov, hoci utrápené nad neprajnosťou hladového času (rok tento bol čas drahoty veľkej), lež verili ony i v budúci. Sú toto vraj pamätlivé roky, kde sa takto ľud trápi a musia prísť za nimi lepšie časy, čo ako. Ja som ich utvrdzoval v nádeji tejto, a dobre nášmu ľudu, že ju ešte má. Len ho pripravujme k tým budúcim nádejným dňom po dlhom utrpení.
Pavel Horák
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

„Krásy kraja upamätujú ťa na dávnu slávu i predzvesť budúcich výjavov.“ Pavol Dobšinský sa nevyberal na cesty po svojej vlasti len preto, aby hľadal v prírode pokoj duše. Jeho cieľom bolo poznávanie kraja, zemepisných a historických zvláštností, stretnutia so spisovateľmi a... Ukáž Viac

„Krásy kraja upamätujú ťa na dávnu slávu i predzvesť budúcich výjavov.“ Pavol Dobšinský sa nevyberal na cesty po svojej vlasti len preto, aby hľadal v prírode pokoj duše. Jeho cieľom bolo poznávanie kraja, zemepisných a historických zvláštností, stretnutia so spisovateľmi a dejateľmi, zoznamovanie sa so životom obyvateľstva. Nevidel len krásy, ale i nedostatky, neupriamil sa len na prítomnosť a minulosť, ale predstavoval si i slávnu budúcnosť svojej otčiny.

Skryť

O Autorovi

Pavol Dobšinský

Pavol Dobšinský (1828 – 1885) bol slovenský evanjelický kňaz, folklorista a zberateľ ľudovej slovesnosti, ktorý sa radí do obdobia romantizmu a je jedným zo spisovateľov štúrovskej generácie. Začiatky jeho literárnej tvorby sa datujú ešte od čias jeho štúdia na evanjelickom l... Ukáž Viac
Pavol Dobšinský (1828 – 1885) bol slovenský evanjelický kňaz, folklorista a zberateľ ľudovej slovesnosti, ktorý sa radí do obdobia romantizmu a je jedným zo spisovateľov štúrovskej generácie. Začiatky jeho literárnej tvorby sa datujú ešte od čias jeho štúdia na evanjelickom lýceu. Už v tej dobe písal básne v intenciách štúrovskej poézie. Boli to najmä ponášky na ľudovú pieseň, vlastenecké a alegorické básne. Sústavne tiež prekladal zo svetovej poézie. V rôznych časopisoch mu postupne vyšli preklady Byrona, Lamartina, Mickiewicza. Vydával rukopisný časopis Holubica, vydával časopis Sokol, recenzoval almanachy Concordia a Lipa. Ako editor sa zaslúžil o vydanie literárnych prác Jánka Čajaka, Jána Bottu či Ľudovíta Kubániho. Ťažisko jeho činnosti je vo folkloristike. Už ako študent sa zaoberal problematikou ľudovej slovesnosti. Časopisecky publikoval folkloristické štúdie a zhrnul ich do knihy Úvahy o slovenských povestiach (1872). Sústavne zbieral a zapisoval piesne, príslovia, porekadlá, hádanky, hry, obyčaje a povery. Pred publikovaním ich zbavil pôvodnej erotickosti a šťavnatého humoru, vďaka čomu sa ľudové diela (pôvodne určené dospelým) stali obľúbenými a vhodnými medzi detskými čitateľmi. Spolu s A. H. Škultétym zostavili a v roku 1858 – 1861 vydali súbor 64 rozprávok v šiestich zošitoch pod názvom Slovenské povesti. Krátko pred smrťou vydal 90 rozprávok v ôsmich zošitoch pod názvom Prostonárodné slovenské povesti (1880 – 1883). Tieto zbierky sú základným a dodnes reprezentatívnym dielom slovenskej folkloristiky. Skryť