25.01.2017 19:03

Psychológia médií  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Mária Hvozdíková
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

"Talent, záujem o novinársku prácu nestačí, podstatou je cieľavedomý rozvoj schopností, postupné nadobúdanie zručností, kladenie si jasných cieľo
"Talent, záujem o novinársku prácu nestačí, podstatou je cieľavedomý rozvoj schopností, postupné nadobúdanie zručností, kladenie si jasných cieľov, hľadanie spôsobov sebarealizácie. Osobnosť novinára sa prejavuje v jeho postojoch, názoroch, hodnotách, ktoré presadzuje, v charaktere. Osobnostné vlastnosti sa premietajú do jeho práce a jej výsledku."
Mária Hvozdíková
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

"Psychológia médií daleko přesahuje svým záběrem téma vytčené do titulu. Dotýká se a dává do souvislostí jevy, skutečnosti, vlastnosti a vztahy, které jsou na dotyku s jinými vědeckými disciplínami, přitom jde o kompaktní, sevřený text s jasným (a naplněným) cílem. Monog... Ukáž Viac

"Psychológia médií daleko přesahuje svým záběrem téma vytčené do titulu. Dotýká se a dává do souvislostí jevy, skutečnosti, vlastnosti a vztahy, které jsou na dotyku s jinými vědeckými disciplínami, přitom jde o kompaktní, sevřený text s jasným (a naplněným) cílem. Monografie je strukturována velmi přehledně, kromě slovenského textu je součástí rukopisu i kapitola předního českého psychologa komunikace Zbyňka Vybírala soustředěná k základním pojmům a souvislostem této části oboru. V době, která nás nutí k rychlým zkoumáním a často dovádí ke zjednodušeným závěrům je cenná každá práce, která se dobírá soudů a konstatování obtížnou cestou argumentace, kontextových souvislostí a historických předpokladů. Chci ocenit na recenzované publikaci právě tyto její vlastnosti.
Pevné ukotvení v dějinách oboru, jakkoliv mladých, přesné a přísné terminologii, ale zároveň v jazyce, který je čtenářsky „přátelský“, dělá z Psychológie médií unum necessarium pro každý společenskovědní obor, který má zkoumání médií ve svém kurikulárním seznamu."

Skryť