01.08.2016 13:33

Proglas  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

0:00
7:41
hlas: Pavel Horák
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Ak by slovo geniálne nebolo už sprofanované, možno povedať, že geniálnou intuíciou predvídali nie vývoj civilizácie, ale pravidlá, ktoré treba rigoróz
Ak by slovo geniálne nebolo už sprofanované, možno povedať, že geniálnou intuíciou predvídali nie vývoj civilizácie, ale pravidlá, ktoré treba rigorózne rešpektovať, ak chce mať civilizácia aj zajtrajšok. Pre nás bolo osudové, že solúnski bratia prišli práve k nám, že tu zasiali semeno, ktoré stále dáva plody, ktoré už, verme, nikto nevyničí. Možno sa zdá prismelé a prineskromné, ale z faktu príchodu Konštantína a Metoda k nám a z ich diela došlo až k novej výnimočnosti či určitej vyvolenosti. Dostali sme dar, s ktorým by sme mali veľmi uvážlivo zaobchádzať. Verím, že sa to deje, napriek tomu, že o tom denne nečítame v novinách. Potvrdzuje to aj skúsenosť, ktorá viedla k vzniku vydania Proglasu...
Pavel Horák
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Proglas je oslavou písma a slova, ktorá nemá obdobu v európskej poézii. Napísal ho v deviatom storočí staroslovienskym jazykom Konštantín Filozof – sv. Cyril. Na území Veľkej Moravy, kam smerovala v roku 863 misia sv. Cyrila a sv. Metoda, pripadla Konštantínovi Filozofovi úloha vyt... Ukáž Viac

Proglas je oslavou písma a slova, ktorá nemá obdobu v európskej poézii. Napísal ho v deviatom storočí staroslovienskym jazykom Konštantín Filozof – sv. Cyril. Na území Veľkej Moravy, kam smerovala v roku 863 misia sv. Cyrila a sv. Metoda, pripadla Konštantínovi Filozofovi úloha vytvoriť písmo a do staroslovienskeho jazyka preložiť cirkevné knihy. Vtedy napísal aj Proglas ako predslov k evanjeliám.
Reprezentatívne vydanie tohto pozoruhodného diela – prvého textu oslavného spevu - obsahuje Proglas v slovenskom jazyku v prebásnení Ľubomíra Feldeka a v hlaholike – v prvom staroslovienskom písme. Dielo je ilustrované ikonami Edity Ambrušovej a letristickými grafikami Johany Ambrušovej. Proglas je jedinečné dielo európskeho významu. Vďaka tomuto vydaniu má široká verejnosť možnosť vidieť až ornamentálnu krásu hlaholského písma, ktoré pre nás solúnski bratia vytvorili.

Skryť