15.05.2017 22:18

Práva národa  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Andrea Sadloňová
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Cirkev, a to je predovšetkým jej zásluha, sa nespájala s národným šovinizmom. Národná otázka sa pre ňu vždy spájala s ideou ríše.
Cirkev, a to je predovšetkým jej zásluha, sa nespájala s národným šovinizmom. Národná otázka sa pre ňu vždy spájala s ideou ríše. Cirkev stelesňuje Božie kráľovstvo na zemi, skutočné impérium sacrum, ako neúnavne pripomína II. vatikánsky koncil. V tomto kráľovstve sa národy, keďže pochádzajú z jedného ľudu, zhromažďujú, aby sa stali opäť ľudom – a to Božím. Cirkev je priam všestrannou sviatosťou, to znamená znakom a nástrojom... pre jednotu celého ľudstva“. Samotná cirkev stmeľuje národnú hrdosť a reprezentuje sebazdôrazňovanie s civitas humana tak ako nijaká iná inštitúcia na svete.
Andrea Sadloňová
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Globalizácia je najväčšou výzvou pre spolčensko-vedných mysliteľov v posledných 20. rokoch. Množstvo sociológov, politológov či sociálnych filozofov sa s touto výzvou vyrovnáva z rôznych východísk. Rakúsky mysliteľ Fridrich Romig, čerpá zo svojho kresťanského hodnotového uk... Ukáž Viac

Globalizácia je najväčšou výzvou pre spolčensko-vedných mysliteľov v posledných 20. rokoch. Množstvo sociológov, politológov či sociálnych filozofov sa s touto výzvou vyrovnáva z rôznych východísk. Rakúsky mysliteľ Fridrich Romig, čerpá zo svojho kresťanského hodnotového ukotvenia, dáva sa inšpirovať pápežskými encyklikami i dielami ďalších kresťanských mysliteľov. Jeho názory, postoje a východiska sú pritom, veľmi zaujímavé a podnetné. Napriek tomu, že jeho hodnotové ukotvenie je jasné a jednoznačné, nikdy neskĺzne do bigotných, či dogmatických stanovísk a hodnotení. Práve naopak, často svojou otvorenosťou, invenčnosťou a nečakanými východiskami prekvapuje či priam šokuje a to obe krajné strany globalizačného sporu. Dielo je brilantnou ukážkou nekonvenčného myslenia, nastoľuje zásadné problémy dnešnej doby a ponúka aj riešenia a východiska. Niet pochýb o tom, že toto dielo, jej jedným z najlepších príspevkov do globalizačného diskurzu.

Skryť