29.03.2016 20:23

Politické hry  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Pavel Horák
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Zverejnené rozhovory dokumentujú, že bieda našej súčasnej politiky, ktorú by sme mohli nazvať aj istým druhom hodnotovo vyprázdnenej „demokratúry“, pr
Zverejnené rozhovory dokumentujú, že bieda našej súčasnej politiky, ktorú by sme mohli nazvať aj istým druhom hodnotovo vyprázdnenej „demokratúry“, predovšetkým väzí v absencii ideí a hodnôt. Dôveryhodnosť a transparentnosť politických strán a hnutí je priamo závislá od hodnôt, ktoré reprezentujú a snažia sa ich presadiť v celospoločenskom meradle. Prirodzene, nie fundamentalisticky a výnimočne, ale s vedomím, že demokratická politika je nielen umením možného, ale predovšetkým umením kompromisov. Dnešný stav zastupiteľskej demokracie nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách predovšetkým bazíruje na procedúrach demokracie, ktoré však bez hodnotového ukotvenia sú iba holou kostrou demokratického režimu. Chýba im srdce, bez ktorého hynie každý živý organizmus. A nad týmito otázkami sa v závere zamýšľa aj kolega Jozef Lenč so svojimi poznámkami k textom autora, ale aj k dobe, v ktorej žijeme.
Pavel Horák
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

O víťazoch a porazených, férovom, ale aj nečisto vedenom politickom zápase v posledných rokoch, ako ich videl a hodnotil politológ Michal Horský. Politika je neustála hra o moc a možnosť slúžiť verejnému blahu. Obvykle si pamätáme jej víťazov, ale nezabúdame ani na tých, ktorí... Ukáž Viac

O víťazoch a porazených, férovom, ale aj nečisto vedenom politickom zápase v posledných rokoch, ako ich videl a hodnotil politológ Michal Horský. Politika je neustála hra o moc a možnosť slúžiť verejnému blahu. Obvykle si pamätáme jej víťazov, ale nezabúdame ani na tých, ktorí v nej prežívajú trpké Waterloo. Pokiaľ sú obete a straty zanedbateľné, pokiaľ spoločnosť napreduje, oba póly politiky patria do demokratickej politickej tradície a kultúry. Voľby, kampane a vzájomné súperenie politických strán tvoria živý organizmus politiky. Ak sú však zbavené ideálov a hodnôt, zostávajú iba prázdnou hrou či ohlodanou kostrou.

Skryť