15.05.2017 21:25

Pax Et Bonum: Cesta Kráľovská  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Andrea Sadloňová
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Konečným cieľom mystickej cesty je spása – vstup do najvyššieho duchovného, Božieho sveta, do Kráľovstva nebeského.
Konečným cieľom mystickej cesty je spása – vstup do najvyššieho duchovného, Božieho sveta, do Kráľovstva nebeského. Mystická cesta nie je naivnou fantáziou alebo výmyslom, ide o skutočný a dobre pozorovateľný vývoj. Jeho jednotlivé fázy sú nazývané mystické stavy a žiak mystiky ich pozoruje nepretržite, počas celého svojho vývoja. Pri mystickej ceste sa samočinne vyvíja päť vnútorných zmyslov. Prostredníctvom nich žiak chápe a vníma veci v takom nadzmyslovom rozsahu, o ktorých sa iným ľuďom ani nemôže zdať.
Andrea Sadloňová
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Cesta Kráľovská, je prvou knihou zo súboru mystických kníh, ktoré autorka spracovala. Autorka ponúka v sedemdesiatych kapitolách jedinečný náhľad do sveta mystiky. Predovšetkým približuje stupne mystickej cesty, ktorá vedie človeka k najvyššiemu mystickému zážitku - k zjednote... Ukáž Viac

Cesta Kráľovská, je prvou knihou zo súboru mystických kníh, ktoré autorka spracovala. Autorka ponúka v sedemdesiatych kapitolách jedinečný náhľad do sveta mystiky. Predovšetkým približuje stupne mystickej cesty, ktorá vedie človeka k najvyššiemu mystickému zážitku - k zjednoteniu s Najvyšším súcnom, takým akým je.
Nastúpiť mystickú cestu je Vaším prvým krokom. V ďalších krokoch Vás bude viesť Boh. Byť mystikom znamená otvoriť sa večnosti, tu a teraz, komunikovať s ňou a nechať sa ňou s najväčšou dôverou viesť. Cesta Kráľovská je obsiahlou a vynikajúcou prácou o mystickej ceste a jej praktickom vykonávaní. Je to cesta k svätosti a cesta k najvyššej méte človeka - Splynutiu s Bohom. Naozajstné a skutočné zasvätenie sa zakladá na osobných skúsenostiach a zážitkoch. V knihe sú taktiež spracované pasáže a myšlienky mystických svetových velikánov ako aj sv. Jána z Kríža, sv. Terézie z Avily, sv. Terézie z Lisieux a matky Terezy, tak ako postupne žili a zanechávali svoje písomné správy pre budúce pokolenia a tým, ktorí boli, budú a sú volaní, aby vstúpili na túto cestu. Rukami autorky už od obdobia jej ranného detstva prešlo mnoho mystických spisov a preto je nemožné vynechať v jej myslení a vyjadrovaní vplyv toho, čo v nej niekedy zanechalo svoju pečať.
Autorka nie je a nikdy nebude členkou žiadneho pozemského rádu. Žije jednoduchým a usporiadaným svetským životom. Jej rukami už od obdobia jej ranného detstva prešlo mnoho mystických spisov a preto je nemožné vynechať v jej myslení a vyjadrovaní vplyv toho, čo v nej niekedy zanechalo svoju pečať.

Skryť