13.05.2017 19:57

O veľkosti a úpadku Rimanov  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Andrea Sadloňová
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Korisť sa stala spoločným majetkom , ktorý rozdeľovali vojakom: nič sa nikdy nestratilo, pretože pred bojom každý prisahal, že si nič neprivlastní.
Korisť sa stala spoločným majetkom , ktorý rozdeľovali vojakom: nič sa nikdy nestratilo, pretože pred bojom každý prisahal, že si nič neprivlastní. Rimania totiž najsvedomitejšie zo všetkých národov na svete dodržiavali prísahu a ona bola vždy pilierom ich vojenskej disciplíny. Napokon, z plodov víťazstva sa tešili občania, ktorí zostávali v meste. Časť pozemkov, ktorá patrila porazenému národu, konfiškovali a delili na dve časti: jedna sa predávala v prospech verejnosti; druhú rozdeľovali chudobným občanom s tým, že museli platiť republike za prenájom.
Andrea Sadloňová
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Montesquieu patrí medzi najvýznamnejších mysliteľov obdobia osvietenstva. Už vo svoje vedeckej prvotine - O veľkosti a úpadku Rimanov sa prejavuje ako brilantný mysliteľ, ktorý s ostrou jasnozrivosťou vystihol podstatu sociálnych javov a dokázal ich začleniť do historického kontextu... Ukáž Viac

Montesquieu patrí medzi najvýznamnejších mysliteľov obdobia osvietenstva. Už vo svoje vedeckej prvotine - O veľkosti a úpadku Rimanov sa prejavuje ako brilantný mysliteľ, ktorý s ostrou jasnozrivosťou vystihol podstatu sociálnych javov a dokázal ich začleniť do historického kontextu. V tomto diele predviedol obdivuhodnú syntézu (takú typickú pre jeho ďalšie diela) a aj dnešnému čitateľovi predkladá veľmi sofistikovanú, prepracovanú a vyargumentovanú štúdiu o politickom, sociálnom a náboženskom vývoji a nakoniec aj úpadku Rímskej ríše. Niet pochýb, že hĺbavé úvahy dúmavého pútnika z brehov Seiny oslovia nejedného moderného čitateľa, predovšetkým z radov začínajúcich filozofov, historikov i tých, ktorým beh starovekých udalostí nie je celkom cudzí. Navyše je dielo obohatené o jednu z prvých Montesqiueuových prác - dizertáciu O náboženskej politike Rimanov (1716), čím vhodne dopĺňa to, čo o Rimanoch neskoršie povedal. Kniha obsahuje aj podrobné vysvetlivky k jednotlivým udalostiam. Toto dielo by nemalo chýbať v knižnici žiadneho vzdelaného človeka.

Skryť