14.06.2017 08:41

Nové pravidlá predaja a zákazníckeho servisu  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Andrea Sadloňová
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Múdre spoločnosti chápu povahu tohto nového sveta a pri procese nákupu počítajú so špecifikami nezávislého prieskumu.
Múdre spoločnosti chápu povahu tohto nového sveta a pri procese nákupu počítajú so špecifikami nezávislého prieskumu. Namiesto generických výmyslov reklamnej agentúry sa snažia zaujať zákazníkov autentickým príbehom. Nepredávajú, ale prostredníctvom svojho online obsahu vzdelávajú. Neignorujú tých, čo už u nich nakúpili, ale poskytujú im aj ďalšie informácie, a to práve vtedy, keď ich potrebujú.
Andrea Sadloňová
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Ako zlepšiť obchodné výsledky aktívnym predajom, zapojením zákazníka v reálnom čase, zberom a využívaním veľkých dát, vytváraním online obsahu či rozprávaním príbehov. Nové pravidlá predaja a zákazníckeho servisu nadväzujú na predošlý Scottov bestseller Nové pravidlá... Ukáž Viac

Ako zlepšiť obchodné výsledky aktívnym predajom, zapojením zákazníka v reálnom čase, zberom a využívaním veľkých dát, vytváraním online obsahu či rozprávaním príbehov.
Nové pravidlá predaja a zákazníckeho servisu nadväzujú na predošlý Scottov bestseller Nové pravidlá marketingu a PR. Úspešný a uznávaný odborník na predaj a marketing rozširuje svoju teóriu o možnostiach využívania internetu aj na oblasti obchodu a zákazníckych služieb. Na príkladoch konkrétnych jednotlivcov aj firiem ukazuje, ako im aktívny predaj, zapájanie zákazníka v reálnom čase, zber dát, vhodný online obsah a aktívna komunikácia s potenciálnymi aj existujúcimi zákazníkmi zlepšili nielen predajné výsledky, ale aj celkový imidž.
Podobne ako jeho prvá kniha, aj Nové pravidlá predaja a zákazníckeho servisu sú inšpiratívnou „učebnicou“ pre všetkých, ktorí predávajú produkty, poskytujú služby, komunikujú so zákazníkmi, vytvárajú reklamné kampane či ako firemní lídri zodpovedajú za všetky tieto oblasti.
V knihe Nové pravidlá predaja a zákazníckeho servisu sa dozviete:
- prečo dochádza k zotieraniu hraníc medzi oddeleniami predaja, marketingu, reklamy a zákazníckeho servisu – a ako tento trend využiť vo svoj prospech,
- ako efektívne využívať neobmedzené možnosti internetu a údaje z firemných informačných systémov v oblastiach predaja a služieb zákazníkom
- akými zmenami prechádzali v posledných rokoch vaši zákazníci – či už tí potenciálni, alebo existujúci,
- ako zákazníkov zapájať do procesov predaja, či dokonca do vývoja nových produktov a služieb,
- aké sú zastaralé zvyklosti predajcov a prečo už nie sú efektívne,
- ako vytvárať a šíriť hodnoverné príbehy, pútavé videá, blogy či akýkoľvek iný typ online obsahu – a ako ich využívať pri predaji vlastných produktov či služieb,
- prečo sú pre firmy a ich zákazníkov dôležité rýchle a adekvátne reakcie na sociálnych sieťach, a ako ich tvoriť,
- aké sú dlhoročné mýty o poskytovaní zákazníckeho servisu a čím ich nahradiť,
- ako zavádzať efektívne stratégie riadenia zákazníckeho servisu tak, aby podporovali predaj a privádzali zákazníka bez nátlaku k rozhodnutiu o nákupe,
- ako si správne vybrať zo širokej škály dostupných technologických a internetových možností tie, ktoré pomáhajú navrhovať a riadiť „vlastné kampane“ na podporu predaja svojpomocne, bez účasti agentúr,
- a ako vďaka všetkému spomenutému dosahovať skvelé výsledky nielen v obchode, ale aj všeobecne v riadení firmy či v podnikaní

Skryť