08.05.2015 21:22

Nedopoviem slovom  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Gabriela Kvašňovská
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Tie staré handry tu rozšliapeme a mŕtvu zem, úhory staré ohnivým pluhom preorieme a vyplejeme bodľač, vyrúbeme suché ratolesti a nové zrno zaseje
Tie staré handry tu rozšliapeme a mŕtvu zem, úhory staré ohnivým pluhom preorieme a vyplejeme bodľač, vyrúbeme suché ratolesti a nové zrno zasejeme rozrytých úhorov do čakajúcej, sprahlej zeme. A každá cesta bude sťa duša svätého biela, keď po nej život povezieme, život iný, ako do nebies archanjela pred boží trón!
Gabriela Kvašňovská
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Básnik Andrej Žarnov je širšej kultúrnej verejnosti, najmä mladej generácii, takmer neznámy. Keďže emigroval, na polstoročie bol umlčaný, a tak pretrval iba v spomienkach starších pamätníkov. Dielo je prvým pokusom o zmapovanie Žarnovho básnického diela v úplnosti od mladistvej... Ukáž Viac

Básnik Andrej Žarnov je širšej kultúrnej verejnosti, najmä mladej generácii, takmer neznámy. Keďže emigroval, na polstoročie bol umlčaný, a tak pretrval iba v spomienkach starších pamätníkov. Dielo je prvým pokusom o zmapovanie Žarnovho básnického diela v úplnosti od mladistvej, bojovne ladenej poézie z 20. rokov až po skromné paperky exilových skvostov. Zbierka obsahuje výber toho najlepšieho z dielne básnika a poskytuje prierez básnikovej sugestívnej lyriky a jej premenami v čase. Medzi riadkami a na ich konci sa plasticky zjavuje aj to autorovo slovom nedopovedané, sčasti umlčané, sčasti nevyjadriteľné, hraničiace s večnosťou...

Skryť

O Autorovi

Andrej Žarnov

Andrej ŽARNOV (1903 - 1982), obč. m. František Šubík. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Skalici a v Trnave, po maturite (1923) študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, ktorú ukončil r. 1931. R. 1931 – 40 bol najskôr odborným asistentom, potom doc. a od 1940 univ. prof. v Patolo... Ukáž Viac
Andrej ŽARNOV (1903 - 1982), obč. m. František Šubík. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Skalici a v Trnave, po maturite (1923) študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, ktorú ukončil r. 1931. R. 1931 – 40 bol najskôr odborným asistentom, potom doc. a od 1940 univ. prof. v Patologickom ústave Slov. univerzity v Bratislave, r. 1943 člen medzinárodnej komisie Červeného kríža, ktorá vyšetrovala okolnosti tragédie v Katyńskom lese. V apríli 1945 emigroval, po niekoľkých mesiacoch ho deportovali a následne uväznili v Bratislave a v Leopoldove, do r. 1952 obvodný lekár v Trnave. R. 1952 emigroval druhý raz, žil v Rakúsku, Nemecku a od 1953 v USA, 1955 – 63 vykonával lekársku prax v Cronswille State Hospital, 1963 – 74 v Harlem Valley State Hospital, Wingsdale. Debutoval zbierkou básní Stráž pri Morave (1925), ďalej nasledovali Brázda cez úhory (1929), Hlas krvi (1932), Štít (1940), Mŕtvy (1941). V exile sa venoval literárnej činnosti len príležitostne, publikoval v krajanských periodikách (Most, Slovák v Amerike, Jednota, Hlasy z Ríma, Slobodné Slovensko a i.) a vydal knihu veršov Presievač piesku (1978). V prekladateľskej tvorbe sa orientoval prevažne na poľskú literatúru (A. Mickiewicz, J. Iwaskiewicz, Z. Krasiński, K. Wojtyla a i.), knižne vyšla pod názvom U poľských básnikov (1936), a antickú klasiku (Sofokles), no prekladal i z taliančiny (Dante), angličtiny (E. F. Murphy, O. Wilde), nemčiny a španielčiny; upravil básne J. Hollého do spisovnej slovenčiny (Hlas matky Tatry, 1963). Výber z jeho tvorby pripravil pod názvom Nedopoviem slovo… (2003) Š. Moravčík, súborne básnické dielo Môj domov jediný (2006) J. Pašteka. Bol hlavným redaktorom rozsiahlej príručky Vademecum slovenského lekára (1943). Spoluzakladateľ a prvý predseda Spolku slov. spisovateľov a umelcov v zahraničí. Skryť