16.03.2017 18:38

Nasledujúcich 100 rokov  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Vladimír Toth
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Mojou úlohou je pokúsiť sa vidieť za chaosom dejín poriadok a predvídať, ktoré udalosti, tendencie vývoja a technika sa v ňom zrodia.
Mojou úlohou je pokúsiť sa vidieť za chaosom dejín poriadok a predvídať, ktoré udalosti, tendencie vývoja a technika sa v ňom zrodia. Predpovedať niečo sto rokov dopredu môže pôsobiť ľahkovážne, dúfam však, že pochopíte, že ide o racionálny, realizovateľný postup, ani zďaleka nie ľahkovážny. V blízkej budúcnosti budem mať vnukov a niektorí z nich budú celkom určite žiť v 22. storočí. Táto predstava robí z celej tejto imaginárnej problematiky čosi celkom reálne.
Vladimír Toth
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Esejisticko-publicistická práca Nasledujúcich sto rokov od Georgea Friedmana, amerického politológa a špecialistu na dlhodobé geopolitické prognózy, je fascinujúcim čítaním o možnom základnom mocenskom vývoji v 21. storočí. Podľa autora sa v 21. storočí definitívne skončí eur... Ukáž Viac

Esejisticko-publicistická práca Nasledujúcich sto rokov od Georgea Friedmana, amerického politológa a špecialistu na dlhodobé geopolitické prognózy, je fascinujúcim čítaním o možnom základnom mocenskom vývoji v 21. storočí. Podľa autora sa v 21. storočí definitívne skončí európska éra a začne sa americká éra. Inými slovami, 21. storočie bude storočím dominancie Spojených štátov amerických, ktoré budú vďaka svojej ekonomike a najvyspelejším technológiám kontrolovať svetové oceány a budú ovládať aj vesmír. Pre našu budúcnosť bude príznačné zastavenie rastu a neskôr úbytok celosvetovej populácie a nástup nových mocností: Turecka, Japonska, Poľska a Mexika. 21. storočie poznačí súperenie o regionálnu i celosvetovú nadvládu a jeho vyústením bude svetový konflikt v polovici tohto storočia. Jeho víťazom budú USA a Poľsko. Friedman, na rozdiel od mnohých iných odborníkov, je presvedčený, že Rusko čaká už v krátkom čase kolaps a ústup z medzinárodnej scény, a podobnému osudu sa nevyhne ani Čína. Svoje tvrdenia pritom opiera o dôkladné analýzy a podopiera zrozumiteľnou argumentáciou.

Skryť