09.05.2017 11:33

Najkrajšie doliny  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Andrea Sadloňová
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Vzhľad Doliny Kežmarskej Bielej vody je daný polohou na rozhraní Vysokých a Belianskych Tatier.
Vzhľad Doliny Kežmarskej Bielej vody je daný polohou na rozhraní Vysokých a Belianskych Tatier. Na západnej strane ju ohraničuje mohutná skalná hradba Lomnického štítu a najvýchodnejšej časti hlavného vysokotatranského hrebeňa. Výrazne odlišný charakter má oveľa nižší východný hrebeň Belianskych Tatier. Rozvodie z neho zbieha na juh a pokračuje po chrbte nízkeho izolovaného vrchu Stožky. Na jeho východnej strane leží Dolina Siedmich prameňov. Dolina Kežmarskej Bielej vody po ústie do Popradskej kotliny meria Kosodrevina v hornej časti doliny takmer 10 km. Spolu s bočnými dolinami zaberá plochu 17,5 km2 .
Andrea Sadloňová
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Ako ďalší titul z edície Prírodné Krásy Slovenska sme vydali publikáciu Najkrajšie doliny. Určitým spôsobom nadväzuje na úplne prvú publikáciu z tejto edície - knihu Najkrajšie vrchy. Podobne ako vrchy a štíty aj doliny patria k charakteristickým krajinným scenériám Slovenska... Ukáž Viac

Ako ďalší titul z edície Prírodné Krásy Slovenska sme vydali publikáciu Najkrajšie doliny. Určitým spôsobom nadväzuje na úplne prvú publikáciu z tejto edície - knihu Najkrajšie vrchy. Podobne ako vrchy a štíty aj doliny patria k charakteristickým krajinným scenériám Slovenska a k tomu najkrajšiemu, čo slovenská príroda ponúka. Časopis Krásy Slovenska v minulých rokoch uverejnil čitateľský rebríček najkrajších dolín a práve v nadväznosti naň sme sa rozhodli pripraviť a vydať knihu Najkrajšie doliny. Hoci si uvedomujeme, že aj v prípade dolín, ktoré nesú označenie "najkrajšie", ide o subjektívne názory autorov a vydavateľa, punc objektívnosti konečnej skupine dáva spomínaný rebríček čitateľov časopisu Krásy Slovenska, podľa ktorého sme pri výbere postupovali. Nakoniec sme zvolili 40 dolín, ktoré sme rozdelili do piatich skupín. Pôvodne sme uvažovali aj o skupine dolín z nížinných či zo sopečných oblastí Slovenska, avšak celkový počet by narástol tak, že by sme potrebovali dvojnásobný rozsah strán. A tak sme sa snažili vybrať predovšetkým doliny, ktoré majú pevné miesto v povedomí obyvateľov Slovenska. Predstavili sme ich polohu, vznik a vývoj, ktorý bol v každej skupine odlišný. Okrem podrobnej charakteristiky dolín a ich odnoží sme hľadali a nachádzali aj rôzne zaujímavosti či príbehy, ktoré dotvárajú ich charakter. Veríme, že vás náš výber najkrajších dolín zaujme a obohatí a že nám prepáčite prípadnú absenciu doliny, ktorá nesie prvenstvo vo vašom osobnom rebríčku.

Skryť