12.07.2016 18:12

Možnosti sociálnopsychologickej podpory rozvoja osobnosti študentov pomáhajúcich profesií  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Štúdium pomáhajúcich profesií ponúka obvykle aspoň jeden predmet zameraný v podstate výlučne na osobnostný rast.
Štúdium pomáhajúcich profesií ponúka obvykle aspoň jeden predmet zameraný v podstate výlučne na osobnostný rast. Najčastejším takýmto predmetom je sociálnopsychologický výcvik, prebiehajúci v rozsahu 1–3 dní, podľa ponúk jednotlivých fakúlt. Podstatou výcviku je učenie sa prostredníctvom zážitku v skupine iných ľudí.
Ľubomíra Goljerová
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Vysokých škôl a vysokoškolských študentov je čím ďalej, tým viac – ale publikácií z oblasti vysokoškolskej pedagogiky je stále málo. Ešte menej je tých, kde sa uvádzajú konkrétne postupy, návody i skúsenosti pedagógov z praxe. Predkladaná publikácia analyzuje rôzne možno... Ukáž Viac

Vysokých škôl a vysokoškolských študentov je čím ďalej, tým viac – ale publikácií z oblasti vysokoškolskej pedagogiky je stále málo. Ešte menej je tých, kde sa uvádzajú konkrétne postupy, návody i skúsenosti pedagógov z praxe. Predkladaná publikácia analyzuje rôzne možnosti sociálnopsychologickej podpory rozvoja osobnosti študentov pomáhajúcich profesií a spôsoby, ako tieto zásahy exaktne merať. Text je ilustrovaný nielen výsledkami prieskumov a praktickými skúsenosťami autorky, ale i podrobne rozpracovanými metodickými listami cvičení, ktoré uvítajú hlavne začínajúci vysokoškolskí (ale pravdepodobne i stredoškolskí) učitelia.

Skryť