29.06.2015 12:47

Mátoha, neboj sa!  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Gabriela Kvašňovská
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Princezná uhádla jeho myšlienky a pošepla mu do ucha: -Každý pozná kúsok tajomstva. No nik ho nepozná celé. Celé tajomstvo sme my všetci.
Princezná uhádla jeho myšlienky a pošepla mu do ucha: -Každý pozná kúsok tajomstva. No nik ho nepozná celé. Celé tajomstvo sme my všetci. No aj tak mám najradšej teba. To bude naše tajomstvo po celý život, dobre? – a cudne sklopila oči.
Gabriela Kvašňovská
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Takmer dobrodružný, dojímavý i veselý príbeh mátožieho mládenca Bertíka, ktorý sa pohybuje vo svete, ktorému nerozumie a ktorý nerozumie jemu. Aj on by chcel, aby všetko bolo inak, aby v jeho rodnom jazere boli ryby a raky, aby sa všetci k sebe správali slušne a aby sa nikto nemusel... Ukáž Viac

Takmer dobrodružný, dojímavý i veselý príbeh mátožieho mládenca Bertíka, ktorý sa pohybuje vo svete, ktorému nerozumie a ktorý nerozumie jemu. Aj on by chcel, aby všetko bolo inak, aby v jeho rodnom jazere boli ryby a raky, aby sa všetci k sebe správali slušne a aby sa nikto nemusel báť toho, čoho sa báť nemusí, a bál sa len toho, čoho sa treba báť. Lenže všetko je inak, ako si predstavuje. Mátoh, ktoré sú na svete na to, aby sme sa ich báli, sa už nikto nebojí, no bojí sa mátoha Bertík. Takmer všetkého: obyčajných vecí, vlastných sestier, rybárov, zvierat, slabých i mocných, dobrých i zlých, chlapcov i dievčat, dokonca slnečného dňa.

Až kým mu do cesty nepríde naozajstný priateľ – pes básnik, ktorý ho naučí, že život je zvláštna a veru aj náramne zábavná hra, v ktorej vyhráva ten, kto sa nebojí. A v ktorej nejde ani tak o výhru, ale o rovnováhu medzi dobrom a zlom, nocou a dňom, keď slabé býva nezriedka silnejšie ako hrubá sila. Keď v sebe nájde takúto rovnováhu, keď si ju vydobyje v zápase s vlastným strachom, až vtedy dostane šancu stať sa naozajstným princom. Až vtedy nájde lásku, priateľstvo, šťastie i pokoj. A najmä svoje jazero, kde môžu byť všetci spokojní a šťastní, i keď je každý celkom iný. Aj tento príbeh je možno trochu iný, ako bývajú rozprávkové príbehy, no jeho inakosť je záhada.

Skryť

O Autorovi

Alexander Halvoník

Alexander Halvoník sa narodil 22. marca 1945 v Novej Bystrici. Základnú školu vychodil v Oščadnici. Študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Čadci (1959 – 1962). Roku 1968 abolvoval štúdium francúzštiny a slovenčiny na FF UK v Bratislave. Potom pracoval ako redaktor v Českoslo... Ukáž Viac
Alexander Halvoník sa narodil 22. marca 1945 v Novej Bystrici. Základnú školu vychodil v Oščadnici. Študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Čadci (1959 – 1962). Roku 1968 abolvoval štúdium francúzštiny a slovenčiny na FF UK v Bratislave. Potom pracoval ako redaktor v Československej tlačovej kancelárii, neskôr pôsobil v Ústrednej knižnici SAV. V rokoch 1969 – 1979 bol zástupcom riaditeľa Strediska vedeckotechnických informácií, 1980 – 1981 zástupcom šéfredaktora vydavateľstva Veda, 1981 – 1992 vedúcim literárno-dramatického oddelenia a riaditeľom odboru knižnej kultúry na MK SR. V rokoch 1992 – 1996 bol šéfredaktorom časopisov Knižná revue a Literika, súčasne zástupcom šéfredaktora Slovenských pohľadov. Krátko bol aj redaktorom Literárneho týždenníka. Od roku 1997 do roku 2002 bol riaditeľom Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov. Od jesene roku 2002 do 31. decembra 2011 bol riaditeľom Literárneho informačného centra v Bratislave. Skryť