16.04.2016 19:56

Listy zo Zeme  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Pavel Horák
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Muži, ženy, deti prichádzali v húfoch, v stádach, v miliónoch. – Čo s nimi budeš robiť, Pane Bože? – Do každého jednotlivca vštepím naraz v rozličný
Muži, ženy, deti prichádzali v húfoch, v stádach, v miliónoch. – Čo s nimi budeš robiť, Pane Bože? – Do každého jednotlivca vštepím naraz v rozličných odtieňoch a stupňoch všetky možné mravné vlastnosti, ktoré som po jednej porozdeľoval medzi nemé tvorstvo – odvahu, zbabelosť, dravosť, nežnosť, poctivosť, spravodlivosť, prefíkanosť, zradnosť, veľkodušnosť, ukrutnosť, zlomyseľnosť, nenávisť, chlípnosť, milosrdenstvo, súcit, bezúhonnosť, sebectvo, miernosť, česť, lásku, podlosť, šľachetnosť, oddanosť, faloš, úprimnosť, nevernosť – každý človek bude mať v sebe všetky tieto vlastnosti a ony budú tvoriť jeho prirodzenosť. U niektorých vznešené a ušľachtilé črty potlačia zlé, a to budú dobrí ľudia; u iných prevládnu zlé stránky, a to budú zlí ľudia. Hľa – pozrite – už miznú. – Kam odišli, Pane Bože? – Na Zem. Oni aj všetky zvieratá. – Čo je to Zem?
Pavel Horák
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Americký spisovateľ a novinár Mark Twain (1835 – 1910), vlastným menom Samuel Clemens, je známy svojím neuveriteľným vtipom, šarmom, ale aj sarkazmom a kritickými názormi na ľudskú civilizáciu. Preslávil sa najmä dielami Dobrodružstvá Toma Sawyera a Dobrodružstvá Huckleberryho ... Ukáž Viac

Americký spisovateľ a novinár Mark Twain (1835 – 1910), vlastným menom Samuel Clemens, je známy svojím neuveriteľným vtipom, šarmom, ale aj sarkazmom a kritickými názormi na ľudskú civilizáciu. Preslávil sa najmä dielami Dobrodružstvá Toma Sawyera a Dobrodružstvá Huckleberryho Finna. Nemenej brilantná je však aj jeho posledná kniha Listy zo Zeme. Keď roku 1902 zomrela jeho milovaná manželka (dve z ich detí zomreli ešte predtým), Twain sa cítil nesmierne osamelý. Posledné roky života strávil na cestách a práve v tomto období napísal množstvo esejí, cestovateľských čŕt a dokonca fragment mysticko-dobrodružnej novely. V týchto svojich textoch sa naplno prejavil ako silný kritik spoločnosti, náboženských dogiem a Biblie.
V Listoch zo Zeme nám, okrem iného, ponúka predstavu, že Satan navštívil Zem, aby skontroloval život pozemšťanov a píše svojim anjelským bratom do neba, s akým bláznovstvom sa tu stretáva. Kniha patrí ku klasickým hlasom „voľnomyšlienkarstva“.
Spisovateľova dcéra Clara Clemensová preto dlho namietala proti jej publikovaniu. Svoj postoj zmenila, až keď sa verejná mienka začala voči podobným názorom stavať tolerantnejšie. Roku 1939 poverila literárneho vedca a veľkého znalca Twainovho diela Bernarda DeVota, aby pozostalosť doplnil poznámkami a pripravil na vydanie.

Skryť