08.01.2017 20:11

Krv  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

0:00
8:42
hlas: Vladimír Toth
zdroj:
  • Krv

    hlas: Ľubomíra Goljerová
    6:54  
  • Krv

    hlas: Júlia Ilčinová
    5:52  

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Ježiš nehovorí, že človek je schopný túto pravdu pochopiť, naopak, kto je priateľom tej pravdy, iba počúva Ježiša.
Ježiš nehovorí, že človek je schopný túto pravdu pochopiť, naopak, kto je priateľom tej pravdy, iba počúva Ježiša. Ale ako sa stať priateľom niečoho, čo neexistuje?
Vladimír Toth
SkryťUkáž Viac
Ruštinárka mu dala adresu jednej ruskej študentky z Vologdy. Pre výrastka to bola pocta.
Ruštinárka mu dala adresu jednej ruskej študentky z Vologdy. Pre výrastka to bola pocta. Vzala si ho bokom a všetko mu vysvetlila, a prízvukovala mu, aby nespyšnel – hoci si ho vybrala na dopisovanie po zrelej úvahe. Tak presne to povedala.
Ľubomíra Goljerová
SkryťUkáž Viac
I gazda nebol vždy gazdom, i on mal kedysi sedemnásť rokov a otec mu hovoril výrastok.
I gazda nebol vždy gazdom, i on mal kedysi sedemnásť rokov a otec mu hovoril výrastok.
Júlia Ilčinová
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

V románe Krv (1991) autor na pozadí spomienok z predchádzajúcich rokov života zobrazil udalosti, ktoré viedli k spoločenskému zvratu v novembri 1989. Román, tak ako všetky Slobodove diela, je vo svojej podstate postavený na jeho vlastných zážitkoch a životných skúsenostiach. Výrazn... Ukáž Viac

V románe Krv (1991) autor na pozadí spomienok z predchádzajúcich rokov života zobrazil udalosti, ktoré viedli k spoločenskému zvratu v novembri 1989. Román, tak ako všetky Slobodove diela, je vo svojej podstate postavený na jeho vlastných zážitkoch a životných skúsenostiach. Výraznou črtou jeho prozaickej tvorby je charakteristický rozprávačský štýl. Základné motívy diela sú vystavané na láske, žiarlivosti, erotike, sexuálnych vzťahoch, ale i osamelosti a hľadaní zmyslu života. Edícia kníh Rudolfa Slobodu, ktorej grafickú podobu navrhol Boris Meluš, získala v roku 2016 Národnú cenu za dizajn.

Skryť

O Autorovi

Rudolf Sloboda

Rudolf Sloboda (1938 – 1995) bol slovenský prozaik, básnik, dramatik, scenárista a autor literatúry pre deti a mládež. Sloboda je jedným z najzaujímavejších a najvýznamnejších majstrov slovenského písaného slova druhej polovice 20. storočia. Publikovať začal v roku 1958 v časop... Ukáž Viac
Rudolf Sloboda (1938 – 1995) bol slovenský prozaik, básnik, dramatik, scenárista a autor literatúry pre deti a mládež. Sloboda je jedným z najzaujímavejších a najvýznamnejších majstrov slovenského písaného slova druhej polovice 20. storočia. Publikovať začal v roku 1958 v časopisoch Mladá tvorba (tu mu vyšla prvá poviedka Do tohto domu sa vchádzalo širokou bránou) a Slovenské pohľady. Každé z jeho diel je vo svojej podstate postavené na jeho vlastných zážitkoch a životných skúsenostiach. Výraznou črtou jeho prozaickej tvorby je brilantný rozprávačský štýl, ktorý presne reprodukuje myšlienky a udalosti, ako aj neprehliadnuteľná pocitová a myšlienková úprimnosť. Vo viacerých dielach stavia základný motív na láske a jej príbuzných veciach – žiarlivosti, erotike, sexuálnych vzťahoch, ale i osamelosti a hľadaní zmyslu života či viere v Boha. Dôležitou súčasťou spisovateľovej osobnosti bolo písanie denníkov. Mnohé z nich autor zničil, časť (neúplnú) z nich vydal autorov zať, prekladateľ Oto Havrila vo vydavateľstve Tatran. Aj keď bol Sloboda predovšetkým prozaik, predovšetkým po páde komunistického režimu v roku 1989 sa prejavil ako talentovaný dramatik a jeho dve diela sa rýchlo stali stálicami v repertoári divadla Astorka Korzo ’90. V roku 2001 vyšla jeho biografia od Zory Pruškovej pod názvom Rudolf Sloboda, v roku 2011 vyšla monografia o prozaickom diele Rudolfa Slobodu Medzi poviedkou a románom od Gabriely Mihalkovej. Skryť