08.07.2015 17:08

Keď sa dedinou strigy preháňali  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Gabriela Kvašňovská
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Vtom v peci zahučalo, steny zavzdychali, vrátka na pitvore vrzli a do izby vošli neznáme ženy. Štyri boli.
Vtom v peci zahučalo, steny zavzdychali, vrátka na pitvore vrzli a do izby vošli neznáme ženy. Štyri boli. Zuzu obstúpili, nepreriekli slovka a len nemo na chorú hľadeli. Potom si k nej kľakli a začali čosi odriekať. Otčenáš sa modlili odzadu. Zuze sa zakaždým slovom tvár rozjasňovala, bolesť povoľovala a keď skončili, naposledy vydýchla. Ženy sa postavili, okolo mŕtvej obišli a po jednej povychádzali z domu.
Gabriela Kvašňovská
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O Autorovi

Peter Švorc

Peter ŠVORC v r. 1972 – 76 študoval na gymnáziu v Poprade, 1976 – 81 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1981 – 82 odborný pracovník vo Východoslov. múzeu v Košiciach, od 1983 vysokoškolský pedagóg na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity P... Ukáž Viac
Peter ŠVORC v r. 1972 – 76 študoval na gymnáziu v Poprade, 1976 – 81 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1981 – 82 odborný pracovník vo Východoslov. múzeu v Košiciach, od 1983 vysokoškolský pedagóg na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, resp. Prešovskej univerzity. V knihe Zo zasnežených dreveníc (1988) prerozprával folklórne príbehy zo sveta stríg, čarodejov a svetlonosov. Vo faktografickej literatúre sa sústredil na najnovšie slov. dejiny, osobitne na vznik Čs. republiky. Autor kníh Profily prvých (1990), Zrod republiky 1914 – 1918 (1991), Rozbíjali monarchiu. Populárny slovník osobností česko-slovenského odboja 1914 – 1918 (1992), Stručné dejiny Podkarpatskej Rusi 1918 – 1946, Zakliata krajina. Podkarpatská Rus 1918 – 1946 (obe 1996), Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom období (2003); zostavovateľ viacerých populárno-náučných historických publikácií a zborníkov. Venoval sa aj regionálnym dejinám, napísal príspevok k dejinám poľnohospodárstva Podtatranské premeny (1988) a spolu s otcom P. Švorcom st. vydal národopisnú štúdiu Štrbská svadba (1996). Skryť