14.02.2016 21:22

Kapitál v 21. storočí  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Pavel Horák
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Rozdelenie bohatstva je jednou z najhorúcejších a najspornejších tém dneška. Čo však vieme o jeho dlhodobom vývoji naozaj?
Rozdelenie bohatstva je jednou z najhorúcejších a najspornejších tém dneška. Čo však vieme o jeho dlhodobom vývoji naozaj? Vedie dynamika akumulácie súkromného kapitálu nevyhnutne k rastu koncentrácie bohatstva a moci v čoraz menšom počte rúk, tak ako to v 19. storočí hlásal Karol Marx? Alebo, naopak, povedie vyvažujúci vplyv rastu, konkurencie a technického pokroku medzi triedami, tak ako si to v 20. Storočí myslel Simon Kuznets? Čo naozaj vieme o vývoji rozdelenia bohatstva a dôchodkov od 18. storočia a aké poučenia môžeme z neho vyvodiť pre 21. storočie?
Pavel Horák
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Bohatí vs. chudobní. Nebezpečenstvo súčasnej doby! Rozsiahle dielo francúzskeho profesora ekonómie kritizuje prehlbujúcu sa majetkovú nerovnosť vo svete a vidí v nej jedno z najväčších nebezpečenstiev súčasného systému. Autor, ktorý sa venoval zhromažďovaniu údajov a ich vyh... Ukáž Viac

Bohatí vs. chudobní. Nebezpečenstvo súčasnej doby!
Rozsiahle dielo francúzskeho profesora ekonómie kritizuje prehlbujúcu sa majetkovú nerovnosť vo svete a vidí v nej jedno z najväčších nebezpečenstiev súčasného systému. Autor, ktorý sa venoval zhromažďovaniu údajov a ich vyhodnocovaniu pätnásť rokov, upozorňuje, že majetková nerovnosť je rovnaká ako pred sto rokmi a rastie spôsobom, ktorý ohrozuje demokraciu aj ekonomiku.
Aká dynamika poháňa akumuláciu a distribúciu kapitálu? Otázky týkajúce sa dlhodobého vývoja nerovnosti, koncentrácie majetku a vyhliadok na hospodársky rast ležia v samom srdci politickej ekonómie. Uspokojujúce odpovede sa však hľadajú ťažko a často sa opierajú skôr o teoretické špekulácie než o fakty.
V knihe Kapitál v 21. storočí Thomas Piketty analyzuje mimoriadne rozsiahly súbor historických a porovnávacích údajov zahŕňajúcich tri storočia a dvadsiatku štátov a snaží sa odhaliť kľúčové ekonomické a sociálne vzorce. Jeho zistenia sú také zásadné, že pravdepodobne ovplyvnia všetky budúce úvahy o bohatstve a nerovnosti.
Piketty dokazuje, že hospodársky rast a šírenie vzdelanosti v modernej ére nám umožnili vyhnúť sa spoločenskej nerovnosti v apokalyptickom meradle predpovedanom Karlom Marxom. Nepozmenili sme však základnú štruktúru kapitalizmu a nerovnosti do takej miery, ako sme predpokladali v optimistických desaťročiach po druhej svetovej vojne.
Dnes hrozí, že základná hnacia sila nerovnosti – teda smerovanie k tomu, aby výnosová miera kapitálu prekračovala mieru rastu ekonomiky – povedie k extrémnej koncentrácii kapitálu a rozvratu demokratických hodnôt, na ktorých stojí dnešná spoločnosť. Ekonomické trendy však nie sú Božia vôľa. Piketty tvrdí, že vďaka politickým zásahom sa už v minulosti podarilo potlačiť nebezpečné nerovnosti a môže k tomu dôjsť znova.
Kapitál v 21. storočí je pozoruhodné a originálne vedecké dielo, ktoré môže zmeniť náš pohľad na dejiny ekonomiky a konfrontuje nás s neveselými vyhliadkami dnešnej spoločnosti.

Skryť