06.02.2017 14:06

Hľadanie nádeje  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Paula Mokrá
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

"Máte rôzne povolania a profesie. Mali by ste dobre zvážiť, v akom vzťahu je na každej z vašich ciest skôr "byť" než "mať".
"Máte rôzne povolania a profesie. Mali by ste dobre zvážiť, v akom vzťahu je na každej z vašich ciest skôr "byť" než "mať". Viac "mať" samé o sebe nesmie nikdy zvíťaziť. Potom by totiž človek mohol prehrať to najcennejšie v živote: svoju ľudskosť, svoje svedomie a svoju dôstojnosť. Skrátka všetko, čo zahŕňa perspektívu "večného života" ".
Paula Mokrá
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Ján Pavol II. sa venoval s múdrosťou a horlivosťou rozvíjaniu katolíckej teologickej, morálnej a spirituálnej náuky. Z tohto ohromného zdroja čerpá aj táto knižka, ktorá prináša myšlienky, ktoré vyslovil v priebehu svojho dlhého pontifikátu. Široká paleta tém nám umožňuje... Ukáž Viac

Ján Pavol II. sa venoval s múdrosťou a horlivosťou rozvíjaniu katolíckej teologickej, morálnej a spirituálnej náuky. Z tohto ohromného zdroja čerpá aj táto knižka, ktorá prináša myšlienky, ktoré vyslovil v priebehu svojho dlhého pontifikátu.
Široká paleta tém nám umožňuje uvedomiť si prorockú silu tohto muža. V jeho slovách pozorujeme sami seba ako v zrkadle a uvedomujeme si tak svoje dary, ako aj slabosti. Za vypovedanými slovami stojí múdrosť, ktorá im nedáva zovšednieť. Presne vystihujú našu prítomnosť s jej rizikami, a tak sa stávajú impulzom k potrebnej premene nášho osobného života a i celej spoločnosti.

Skryť