08.03.2016 20:46

Devín - Božská perla Slovenska  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Pavel Horák
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Môj anglicky hovoriaci priateľ s neobvyklým pátosom konštatoval: „This place is divine.
Môj anglicky hovoriaci priateľ s neobvyklým pátosom konštatoval: „This place is divine. Toto miesto je božské.“ Nepočudoval som sa tak ani samotnému konštatovaniu, ktoré asi najlepšie vystihovalo pocity všetkých návštevníkov, ako skôr formálnej zhode anglického slova divine (divajn) s názvom miesta, na ktoré som myslel, dívajúc sa ponad zelené koruny stromov na ligotajúce sa blankytné more na obzore, spojené s letným oparom a rozžiarenou belasou oblohou. A tu vznikla moja pochyvbosť. Čo ak je v skutočnosti všetko ináč?
Pavel Horák
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Prírodné útvary dopracované ľudskou rukou vytvárajú pri sútoku Moravy s Dunajom neopakovateľnú scenériu, akých je v širokom okolí len málo. Nie je preto nijakou zvláštnosťou, že tento kraj priťahoval rôzne národy a kmene od najstaršej doby, aby sa tu usadili. Každý z nich ne... Ukáž Viac

Prírodné útvary dopracované ľudskou rukou vytvárajú pri sútoku Moravy s Dunajom neopakovateľnú scenériu, akých je v širokom okolí len málo. Nie je preto nijakou zvláštnosťou, že tento kraj priťahoval rôzne národy a kmene od najstaršej doby, aby sa tu usadili. Každý z nich nejakým spôsobom prispel do bohatých dejín hradu a okolia. Bolo by hriechom nezoznámiť sa s nimi, najmä keď Devín predstavuje jeden z národných symbolov Slovenska a Slovákov.

Skryť