07.06.2017 17:35

Dejiny slovenskej televízie  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Andrea Sadloňová
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Inými slovami, dejiny českej televízie a slovenskej televízie nie sú totožné a len vtedy, ak sa vezmú na zreteľ niektoré odlišnosti, dá sa použiť aktu
Inými slovami, dejiny českej televízie a slovenskej televízie nie sú totožné a len vtedy, ak sa vezmú na zreteľ niektoré odlišnosti, dá sa použiť aktuálna situácia v Čechách ako referenčná základňa pre pochopenie vývoja televízie na Slovensku. Odlišnosti dejín oboch národných televízií nespočívajú len v dátumovej nezhode kľúčových vývojových momentov či v rôznosti jazykov, v ktorých so svojím auditóriom komunikovali, ale aj v nerovnakosti technických prostriedkov, ktorými istým spôsobom komunikovali, a v konečnom dôsledku aj v odlišnosti obsahov, ktoré v rovnakom čase sprostredkovali.
Andrea Sadloňová
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Národná inštitúcia STV si určite zaslúži svoj vlastný životopis. Bývalý riaditeľ slovenskej televízie Prof. Ing. Ivan Stadtrucker, Csc. sa podujal na zostavenie a napísanie dejín jedinej verejnoprávnej televízie na Slovensku. Autor v publikácii zachytil vývojové tendencie tejto i... Ukáž Viac

Národná inštitúcia STV si určite zaslúži svoj vlastný životopis. Bývalý riaditeľ slovenskej televízie Prof. Ing. Ivan Stadtrucker, Csc. sa podujal na zostavenie a napísanie dejín jedinej verejnoprávnej televízie na Slovensku. Autor v publikácii zachytil vývojové tendencie tejto inštitúcie v rokoch 1956 až 1989. Publikácia je zostavená prehľadne a systematicky, zachytáva podstatné politické a spoločenské udalosti, ktoré ovplyvnili vývoj televízie. Čitateľ sa dozvie mnoho o začiatkoch vysielania, o rôznych druhoch programov od spravodajských a športových, cez hudobné, detské až po vzdelávacie a dokumentárne programy v rôznych obdobiach. V súvislosti s inscenáciami a filmovým vysielaním sú spomenuté aj mnohé známe herecké mená. Autor nezabudol ani na dôležitosť takých profesií ako bol kameraman či scénograf.
Kniha je určená nielen študentom VŠMU, Filmovej a televíznej fakulty, ale aj inštitúciám a širokej verejnosti, ktorú zaujíma kľukatá cesta slovenskej televízie od jej počiatkov až do roku 1989.

Skryť