08.03.2016 17:13

Dášenka čiže život šteniatka  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Pavel Horák
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Pridajte váš citát

text

O knihe

Dášenka je milý príbeh o psiom šteniatku a jeho dobrodružstvách od známeho českého spisovateľa Karla Čapka

O Autorovi

Karel Čapek

Karel Čapek (1890 – 1938) bol český prozaik, dramatik, novinár, filmový scenárista, libretista, básnik a prekladateľ, literárny, divadelný a výtvarný kritik, estetik a filozof; brat Josefa Čapka. V ranej tvorbe vychádzal z podnetov českej predvojnovej moderny a nových európskych u... Ukáž Viac
Karel Čapek (1890 – 1938) bol český prozaik, dramatik, novinár, filmový scenárista, libretista, básnik a prekladateľ, literárny, divadelný a výtvarný kritik, estetik a filozof; brat Josefa Čapka. V ranej tvorbe vychádzal z podnetov českej predvojnovej moderny a nových európskych umeleckých smerov (Božie muky, Trápne poviedky, preklady básní Francúzska poézia novej doby, dráma Lúpežník). Vedomie zneužitia techniky a vedy v 1. svetovej vojne proti základným hodnotám ľudskej existencie, nedôvera k jednoznačným filozofickým a politickým koncepciám a odmietnutie radikálnych zásahov odľudštenej štátnej moci do zákonov prírody a spoločnosti sa prejavili v jeho utopicko-fantastických drámach (R. U. R., Vec Makropulos), v románoch (Biela Nemoc, Vojna s Mlokmi) s prvkami science fiction (Továrna na absolutno, Krakatit) a v alegorických divadelných hrách Zo života hmyzu, Adam Stvoriteľ (obidve s bratom Josefom Čapkom). Skeptický relativizmus, presvedčenie o mnohoznačnosti ľudskej pravdy a zmysle pragmatického hľadania východiska v každom individuálnom prípade ďalej rozvinul v poetických prózach Hordubal, Vetroň, Obyčejný život, Život a dielo skladateľa Foltýna a v románe o sile humanizmu a solidarity Prvá parta a v dráme Matka. Z ciest po Európe vyťažil niekoľko kníh cestopisných fejtónov (Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na sever). Vytvoril originálny typ krátkych detektívnych príbehov (Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy), napísal Knihu apokryfov a knižne vydal výbery fejtónov, stĺpcov a drobných próz z rôznych období žurnalistickej činnosti (Záhradníkov rok, Ako sa čo robí, Na brehu dní, Miesto pre Jonatána). Knihy Mal som psa a mačku, Kalendár, O ľuďoch, Bájky a podpoviedky a iné boli vydané posmrtne. Marsyas obsahuje úvahy a eseje o literatúre a umeleckej tvorbe, O veciach obecných čiže Zoón politikon články o politike, verejnom živote a zmysle demokracie. Pre deti napísal Devätoro rozprávok a ešte jedna od Josefa Čapka ako prídavok, Dášenka čiže život štěňaťa. V 2. polovici 30. rokov sa znovu vrátil k utopicko-fantastickému pohľadu na súčasnosť v románe Vojna s mlokmi, aby alegoricky ukázal na nebezpečenstvo fašizmu a ohrozenie európskej demokracie. Zomrel na zápal pľúc. V roku 1995 mu bolo udelené vyznamenanie Rád T. G. Masaryka in memoriam. Karel Čapek sa významne zapísal do dejín robotiky, keď ako prvý použil dnes už svetovo akceptovaný pojem robot na označenie stroja, vo svojom diele R.U.R. Skryť