26.05.2015 08:18

Čo jesť, keď...  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Eva Sebedovská
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Mnohí ľudia si myslia, že keď budú konzumovať potravinové doplnky, budú zdraví bez ohľadu na stravovacia návyky a životný štýl.
Mnohí ľudia si myslia, že keď budú konzumovať potravinové doplnky, budú zdraví bez ohľadu na stravovacia návyky a životný štýl. Neuvedomujú si, že syntetické vitamíny a minerálne látky pôsobia izolovane, zatiaľ čo vitamíny a minerálne látky prirodzene obsiahnuté v potravinách pôsobia v celom komplexe látok, ľahšie sa vstrebávajú a organizmus ich lepšie využije. Toto komplexné pôsobenie človek nedokáže napodobniť.
Ľubomíra Goljerová
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Staroveká múdrosť hovorí, že stravou môžeme ovplyvniť to, ako sa cítime fyzicky, duchovne i intelektuálne. Autorka tejto knihy vychádza z myšlienky, že chorobám treba najskôr predchádzať, a až potom ich liečiť. Zdravotný stav každého jedinca úzko súvisí so spôsobom života... Ukáž Viac

Staroveká múdrosť hovorí, že stravou môžeme ovplyvniť to, ako sa cítime fyzicky, duchovne i intelektuálne. Autorka tejto knihy vychádza z myšlienky, že chorobám treba najskôr predchádzať, a až potom ich liečiť. Zdravotný stav každého jedinca úzko súvisí so spôsobom života, aký vedie. Autorka sa snažila túto problematiku podať „ľudskou rečou“ vrátane praktických a jednoduchých rád ako na to. Nejde o vedecké dielo, ale o snahu priblížiť tým, ktorí to potrebujú alebo majú záujem, problematiku prevencie a liečby niektorých najbežnejších chorôb prirodzenými a jednoduchými metódami, predovšetkým úpravou jedálneho lístka.

Skryť