21.07.2015 16:37

Bordeline  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Ivana Gibová
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Tvrdil si mi, že je to symptóm mojej choroby, že si potrebujem umelo vytvárať sebavedomie. A že sa nikdy nevyliečim.
Tvrdil si mi, že je to symptóm mojej choroby, že si potrebujem umelo vytvárať sebavedomie. A že sa nikdy nevyliečim. Vtedy si mi to povedal, keď som ti toto všetko pri našom stole vysvetľovala, keď som sa snažila vyargumentovať, prečo musím vyzerať takto, lebo sa už nechcem vrátiť do blázinca, lebo sa tým liečim, povedal si mi A ty si si naozaj myslela, že sa vyliečiš?
Editor Editor
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Kniha o hraničnej poruche a bezhraničných pokusoch o nápravu. O lámaní ľadov, stereotypov, chleba. Predstavte si hlavu ako byt, v ktorom sú dve izby. V jednej býva ona, v druhej on, v oboch je bordel. Izby oddeľuje len tenká bordová čiara. Hranica. Kúsok nitky. Bordeline. Ak hranícu p... Ukáž Viac

Kniha o hraničnej poruche a bezhraničných pokusoch o nápravu. O lámaní ľadov, stereotypov, chleba. Predstavte si hlavu ako byt, v ktorom sú dve izby. V jednej býva ona, v druhej on, v oboch je bordel. Izby oddeľuje len tenká bordová čiara. Hranica. Kúsok nitky. Bordeline. Ak hranícu prekročíte, prenesiete špinu z jednej izby do druhej. Ale môžete sa aj odsťahovať. Alebo upratať...

Skryť

O Autorovi

Ivana Gibová

Narodila sa 30. augusta 1985 v Prešove. V roku 2011 ukončila magisterské štúdium v odbore slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V súčasnosti pokračuje v štúdiu na FF PU ako študentka denného doktorandského štúdia v odbore teória lit... Ukáž Viac
Narodila sa 30. augusta 1985 v Prešove. V roku 2011 ukončila magisterské štúdium v odbore slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V súčasnosti pokračuje v štúdiu na FF PU ako študentka denného doktorandského štúdia v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr. Témou jej dizertačnej práce je Literárna estetika v poetike slovenskej postmodernej prózy. Zameriava sa v nej najmä na špecifiká autorských poetík a komplexný pohľad na vývinové, estetické a axiologické aspekty slovenskej postmodernej prózy. Zaoberá sa predovšetkým postmodernou prózou a súčasnou slovenskou literatúrou. Venuje sa vlastnej prozaickej tvorbe, je laureátkou literárnych súťaží Poviedka, Akademický Prešov, Poetická Ľubovňa a víťazkou súťaže Debut 2011. Publikovala v časopisoch Romboid, RAK a Enter. V roku 2013 získala za knihu Usadenina cenu Debut roka. Skryť

Video