27.03.2017 22:45

Anjelik vo vysokej tráve  

AUDIOUKÁŽKY Z KNIHY

hlas: Andrea Sadloňová
zdroj:

Pridajte vašu nahrávku

audio

CITÁTY Z KNIHY

Obzeral som sa okolo, ale Fedora nikde. Nazrel som do jamy a skoro som odpadol. Fedor ležal vystretý na dne hrobu a usmieval sa na mňa.
Obzeral som sa okolo, ale Fedora nikde. Nazrel som do jamy a skoro som odpadol. Fedor ležal vystretý na dne hrobu a usmieval sa na mňa. Z jamy mi vysvetľoval, ako kráčať po cestičke, ako mám niesť venček alebo kyticu, čo treba robiť pri hrobe, ako sa hádže zemina na truhlu. Stál som mierne sklonený nad hrobom a pozorne som ho počúval. Až natoľko pozorne, že som si nevšimol staršiu pani, ktorú sme videli pri vchode.
Andrea Sadloňová
SkryťUkáž Viac

Pridajte váš citát

text

O knihe

Autormi knihy sú mladší i starší, renomovaní i začínajúci spisovatelia. Plnofarebná kniha je plná života a poviedok smiešnych, veselých, ale i vážnejších. Všetky poviedky riešia každodenné problémy detí: šikanovanie, osamelosť, spôsob trávenia voľného času, túžbu po ... Ukáž Viac

Autormi knihy sú mladší i starší, renomovaní i začínajúci spisovatelia. Plnofarebná kniha je plná života a poviedok smiešnych, veselých, ale i vážnejších. Všetky poviedky riešia každodenné problémy detí: šikanovanie, osamelosť, spôsob trávenia voľného času, túžbu po psíkovi, vysedávanie za počítačom, vzťahy s Rómami... Všetky poviedky sa na problémy detí pozerajú z nezvyčajného uhla a hľadajú nevšedné riešenie. Kniha tak spĺňa trojjedinú úlohu: prináša pôvodné poviedky autorov pre deti, povzbudzuje autorov, aby písali poviedky pre deti, a pomáha rodičom a deťom pozrieť sa na svet z iného uhla tak, aby sa problémy zmenšovali a aby sme sa všetci viac tešili zo života.
Na svete je tretia – nová knižka pôvodných poviedok. Volá sa podľa víťaznej poviedky Anjelik vo vysokej tráve.

Skryť