Marvin Karlins

Ako si získať ľudí

Jack Schafer, Marvin Karlins