Joseph Bailey

Spomaľte na rýchlosť života

Richard Carlson, Joseph Bailey