Gabriela Dittelová

Gabriela Dittelová (1973) žije a tvorí v Bratislave. Študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave a College of Europe vo Varšave. Okrem literatúry pre najmenších sa venuje aj prekladateľskej činnosti.

Knižka pod vankúš

Gabriela Dittelová

Štrbavá knižka

Gabriela Dittelová