Vladimír Körner

Vladimír Körner (1939) je uznávaný český prozaik, dramaturg a filmový a televízny scenárista. Námety svojich románov často zasadzoval do obdobia 2. svetovej vojny a v niekoľkých dielach do vrcholného stredoveku. Mnoho jeho próz sa stalo podkladom ku kvalitným filmom. Autorovým debu... Ukáž Viac
Vladimír Körner (1939) je uznávaný český prozaik, dramaturg a filmový a televízny scenárista. Námety svojich románov často zasadzoval do obdobia 2. svetovej vojny a v niekoľkých dielach do vrcholného stredoveku. Mnoho jeho próz sa stalo podkladom ku kvalitným filmom. Autorovým debutom bola novela Střepiny v trávě z roku 1964, po ktorej nasledoval román Slepé rameno. Obe tieto diela obsahujú tému účinku vojny na ľudskú psychiku. Už tu sa prejavila jedna z hlavných charakteristík jeho štýlu: výrazná psychológia postáv na pozadí skôr diskontinuitného deja. V niekoľkých príbehoch popisuje vojnovú alebo tesne povojnovú atmosféru (Pramen života: Der Lebensborn, Krev zmizelého, Zánik samoty Berhof, Adelheid, Cukrová bouda) Ďalšie témy jeho tvorby, ktoré sa v jeho knihách vzájomne prelínajú, sú Sudety, odsun Nemcov či fanatický fašizmus. Skryť