Viera Ryšavá

Viera Ryšavá (1950) sa narodila v Bratislave, detstvo prežila v Modre, žije v Pezinku. Pracuje v DFNsP v Bratislave ako špeciálny pedagóg. Jej prvé literárne diela vysielal Slovenský rozhlas v roku 1996. Tridsať rozprávok odznelo na stanici Devín, na Slovensku 1 zas cyklus večerníčko... Ukáž Viac
Viera Ryšavá (1950) sa narodila v Bratislave, detstvo prežila v Modre, žije v Pezinku. Pracuje v DFNsP v Bratislave ako špeciálny pedagóg. Jej prvé literárne diela vysielal Slovenský rozhlas v roku 1996. Tridsať rozprávok odznelo na stanici Devín, na Slovensku 1 zas cyklus večerníčkov - Príbehy zo Starej Bratislavy (2000), napísala päť scenárov seriálu Králikovci (2005). Knižne debutovala románovou novelou Nedotýkaj sa ma (2000). Nasledovala literatúra pre deti Z Ježkovej kapsičky (2003), Svetlá hus (2004). Obe detské knihy sú preložené do českého jazyka (2004). Detskú tvorbu uverejňuje v časopise Včielka, poviedky v Literárnom týždeníku. Poviedku Lásky hra podvodná publikovala v antológii poviedok Keď sa ženy odhalia (AHO3 2007). Pod názvom Lili, Pili, Fili vypracovala digitál multimediálnej učebne pre deti predškolského veku, mladšieho školského veku i pre deti špeciálnych škôl (2008). Skryť