Tunde Lengyelová

PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. je samostatnou vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV v Bratislave. Je vedúcou oddelenia novovekých dejín. Venuje sa najmä každodennému životu v období raného novoveku a rodovej problematike. Publikuje doma i v zahraničí. Je autorkou knihy Bosork... Ukáž Viac
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. je samostatnou vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV v Bratislave. Je vedúcou oddelenia novovekých dejín. Venuje sa najmä každodennému životu v období raného novoveku a rodovej problematike. Publikuje doma i v zahraničí. Je autorkou knihy Bosorky, strigy, čarodejnice a spoluautorkou a editorkou viacerých knižných publikácií: Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti; Z Bardejova do Prešporku a monografie Báthory. Život a smrť. Skryť

Alžbeta Bátoriová - Pani z...

Jozef Kočiš, Tunde Lengyelová