Seth Patrick

Seth Patrick sa narodil v Severnom Írsku, vyštudoval matematiku na Oxforde a pracuje ako vývojár počítačových hier vo firme Sega. Oživovateľ je jeho prvý román.

Oživovateľ

Seth Patrick