Peter Lerangis

Peter Lerangis (1955) sa narodil v Brooklyne, momentálne žije v New Yorku so svojou ženou a synmi. Je autorom beletrie pre deti a mládež. Jeho najznámejšou sériou je Sedem divov.