Otfried Preussler

Otfried Preussler (1923 - 2013) sa narodil v Liberci v Českej republike. Medzi jeho predkov patrili chalupári a sklári. Vyrastal v dome s veľkou knižnicou, v ktorej sa schádzali známy spisovatelia a výtvarníci. Prvé rozprávky počul od svojej babičky Dory. V dvanástich rokoch sa pokúsi... Ukáž Viac
Otfried Preussler (1923 - 2013) sa narodil v Liberci v Českej republike. Medzi jeho predkov patrili chalupári a sklári. Vyrastal v dome s veľkou knižnicou, v ktorej sa schádzali známy spisovatelia a výtvarníci. Prvé rozprávky počul od svojej babičky Dory. V dvanástich rokoch sa pokúsil o písanie poviedok a posielal svoje ilustrácie do miestnych novín. Po maturite bol povolaný do nemeckej armády. V roku 1994 upadol na 5 rokov do ruského zajatia. Po prepustení odišiel za svojimi rodičmi do hornobavorského Haidholzenu. Tam pôsobil ako učiteľ. Neskôr bol riaditeľom školy v Rosenheime a začal písať prvé knihy. Otfried Preussler patril medzi najslávnejších nemeckých autorov. Za svoje dielo získal Európsku cenu za literatúru pre mládež a Štátnu cenu za literatúru pre deti. Skryť