Michal Viewegh

Michal Viewegh sa narodil 31. marca 1962 v Prahe. Je autorom spoločenských románov a parodických próz. Vo svojej tvorbe využíva postmoderné postupy. Viewegh pochádza z rodiny inžiniera chémie, jeho matka je právnička. Po maturite na gymnáziu v Benešove, krátkom štúdiu na VŠE a nie... Ukáž Viac
Michal Viewegh sa narodil 31. marca 1962 v Prahe. Je autorom spoločenských románov a parodických próz. Vo svojej tvorbe využíva postmoderné postupy. Viewegh pochádza z rodiny inžiniera chémie, jeho matka je právnička. Po maturite na gymnáziu v Benešove, krátkom štúdiu na VŠE a niekoľkých príležitostných zamestnaniach vyštudoval na FF UK v Prahe češtinu a pedagogiku. Učil na základnej škole v Zbraslaví. Od roku 1993 bol redaktorom vydavateľstva Český spisovateľ. V roku 1995 sa stal spisovateľom z povolania. Vieweghove diela sa vyznačujú epičnosťou, prelínaním komediálnych a tragických momentov, častými citáciami, relativizáciou rozprávania prostredníctvom rôznych pohľadov a verzií. Jeho tvorba bola často sfilmovaná. Skryť