Michal Eliáš

Michal Eliáš (1934) je slovenský literárny historik a pedagóg. Vysokú školu pedagogickú absolvoval v Bratislave, pracoval ako stredoškolský profesor v Komárne a na Pedagogickej fakulte v Nitre. Od r. 1965 bol pracovníkom Matice slovenskej v Martine, neskôr zastával funkciu riaditeľa l... Ukáž Viac
Michal Eliáš (1934) je slovenský literárny historik a pedagóg. Vysokú školu pedagogickú absolvoval v Bratislave, pracoval ako stredoškolský profesor v Komárne a na Pedagogickej fakulte v Nitre. Od r. 1965 bol pracovníkom Matice slovenskej v Martine, neskôr zastával funkciu riaditeľa literárno-múzejného oddelenia. Venoval sa najmä výskumu staršej slovenskej literatúry. Skryť