Mária Korandová

Marie Majtánová–Korandová (1936) je absolventkou Filozofickej fakulty Karlovej univerzity, odbor čeština – ruština. Pracovala v Ústave pre jazyk český niekdajšej ČSAV, po odchode na Slovensko prednášala češtinu na vysokých školách v Nitre a v Bratislave. Okrem diel vedeckého a... Ukáž Viac
Marie Majtánová–Korandová (1936) je absolventkou Filozofickej fakulty Karlovej univerzity, odbor čeština – ruština. Pracovala v Ústave pre jazyk český niekdajšej ČSAV, po odchode na Slovensko prednášala češtinu na vysokých školách v Nitre a v Bratislave. Okrem diel vedeckého a populárne náučného charakteru prekladala z polštiny, lužickej srbštiny a slovenčiny. Vo vlastnej literárnej tvorbe je autorkou mnohých kníh pre deti. Prerozprávala české a slovenské rozprávky a povesti, mnoho jej titulov tiež čerpá zo života rastlín a živočíchov. V tvorbe pre dospelých sa Marie Korandová venuje v historických románoch Zahrada pod kulatou věží (1999), Plzeňské předjaří (2001), Volba profesora Klostermanna (2008) a Všerubský doktor se vrací (2009) predovšetkým obdobiu národného obrodenia v Domažlicku, Plzeňsku a v Pošumaví. Skryť

Hrajnohov poklad

Mária Korandová