Jozef Kočiš

Jozef Kočiš (1928 - 2013) bol slovenský historik a archivár. Patrí medzi uznávaných teoretikov archivistiky ako vedy. Rozpracoval metodiku spracovaní a sprístupňovaní archívnych fondov historických žúp od 16. do 20. storočia.