Jiřina Šiklová

Jiřina Šiklová (1935) je česká sociologička a publicistka. Je tiež angažovaná v politike, v minulosti sa počas svojho 12-ročného členstva prepracovala do reformného krídla KSČ, podpísala Chartu 77 a v posledných rokoch kandidovala za Stranu zelených. Vyštudovala históriu a filoz... Ukáž Viac
Jiřina Šiklová (1935) je česká sociologička a publicistka. Je tiež angažovaná v politike, v minulosti sa počas svojho 12-ročného členstva prepracovala do reformného krídla KSČ, podpísala Chartu 77 a v posledných rokoch kandidovala za Stranu zelených. Vyštudovala históriu a filozofiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Je členkou správnych rád niekoľkých nadácií (Nadace rozvoje občanské společnosti, Vize 97, Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Nadace VIA), členkou redakčných rád zahraničných i domácich odborných časopisov (napr. Listy, European Journal of Social Work, East Central Europe, Social Research). V roku 1995 získala ocenenie Žena Európy za svoj prínos integrácie Európy. V roku 1999 jej prezident Havel udelil Medailu za zásluhy I. stupňa. V roku 2000 získala plaketu Alice Masarykovej za zásluhy o rozvoj sociálnej práce v ČR. Skryť