Jaromír Kincl

Jaromír Kincl sa narodil v roku 1930 v Prahe. V roku 1949 absolvoval Obchodnú akadémiu. Po ukončení pracovalv Chemapole ako administratívny pracovník. Od roku 1953 sa stal redaktorom vydavateľstva Naše vojsko a od roku 1959 redaktorom časopoisu Zápisník. V 60. rokoch bol jedným z výraz... Ukáž Viac
Jaromír Kincl sa narodil v roku 1930 v Prahe. V roku 1949 absolvoval Obchodnú akadémiu. Po ukončení pracovalv Chemapole ako administratívny pracovník. Od roku 1953 sa stal redaktorom vydavateľstva Naše vojsko a od roku 1959 redaktorom časopoisu Zápisník. V 60. rokoch bol jedným z výrazných spoluautorov kritického publicisticko-dokumentárneho magazínu Československej televízie Zvedavá kamera. Tu pôsobil externe ako scenárista. Počas normalizácie v rokoch 1970-77 písal scenáre s Vladimírom Branislavom pod pseudonymom. Bol zamestnaný ako účtovník v n. p. Kniha. Po novembri 1989 sa vrátil a v Československej televízii i v Českej televízii pôsobil v rokoch 1990-94 ako scenárista a ako zástupca šéfredaktora Redakcie pre deti a mládež. Skryť