Jana Šimulčíková

Jana Šimullčíková je spisovateľka, novinárka a prekladateľka, absolventka Vysokej školy pedagogickej odbor slovenčina - nemčina. Po svojich redaktorských začiatkoch vo Vydavateľstve Mladé letá pracovala v Slovenke a Nedeľnej Pravde. Žije v Bratislave a v súčasnosti sa venuje prekl... Ukáž Viac
Jana Šimullčíková je spisovateľka, novinárka a prekladateľka, absolventka Vysokej školy pedagogickej odbor slovenčina - nemčina. Po svojich redaktorských začiatkoch vo Vydavateľstve Mladé letá pracovala v Slovenke a Nedeľnej Pravde. Žije v Bratislave a v súčasnosti sa venuje prekladateľskej i vlastnej literárnej tvorbe. Pre deti napísala zbierky veršov Prstom po glóbuse (1980), Veselý telefón (2004) a prózu Ružový program pre sestričku (1987). Pre dospievajúcu mládež jej vyšli romány Dievča s bocianími nohami (1981 - v slovenčine aj maďarčine - a 2007 v prepracovanom 2. vydaní), Na hojdačke (2000), Nebuď labuť (2003) a Kukučie mláďa (2006) - všetky tri aj v českom preklade. Pre dospelých vydala novelu Zradná láska (1993), zbierku básní Brnkanie na city (1999), poviedky Šťastie podľa horoskopu (1996) a spolu s Terezou Michalovou Návrat divošky (2001). Z nemčiny preložila vyše 20 titulov, medzi nimi aj Svedomie proti násiliu od St. Zweiga (1970) a eseje Th. Manna O veľkosti a utrpení Richarda Wagnera (1976). Skryť

Cestovanie časom

Jana Šimulčíková